Terma & Syarat

Dengan memuat turun atau menggunakan aplikasi, terma-terma ini akan terpakai kepada anda secara automatik - oleh itu, anda perlu memastikan bahawa anda membacanya dengan teliti sebelum menggunakan aplikasi. Anda tidak dibenarkan menyalin atau mengubahsuai aplikasi, sebarang bahagian daripadanya, atau tanda dagangan kami dengan sebarang cara. Anda tidak dibenarkan mencuba untuk mengekstrak kod sumber aplikasi, dan anda juga tidak seharusnya mencuba untuk menterjemahkan aplikasi ke dalam bahasa lain atau membuat versi turunan daripadanya. Aplikasi itu sendiri, dan semua tanda dagangan, hak cipta, hak pangkalan data, dan hak cipta harta intelek lain yang berkaitan dengannya, masih milik Senja Solutions Ltd.

Senja Solutions Ltd. berkomitmen untuk memastikan aplikasi ini sebaik mungkin dalam memberikan manfaat dan efisiensi. Oleh itu, kami berhak untuk membuat perubahan pada aplikasi atau mengenakan bayaran untuk perkhidmatannya pada bila-bila masa dan dengan sebab apa pun. Kami tidak akan mengenakan bayaran pada anda tanpa memberi penjelasan yang jelas tentang apa yang anda bayar.

Aplikasi ReBill POS menyimpan dan memproses data peribadi yang anda berikan kepada kami, untuk menyediakan Perkhidmatan kami. Adalah tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan telefon anda dan akses ke aplikasi. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda tidak memodifikasi telefon anda, yang merujuk kepada proses membuang sekatan dan had-had perisian yang dikenakan oleh sistem pengendalian rasmi peranti anda. Ini boleh menjadikan telefon anda rentan kepada perisian hasad/malware/virus, mengkompromikan ciri keselamatan telefon anda dan boleh menyebabkan aplikasi ReBill POS tidak berfungsi dengan betul atau sama sekali.

Aplikasi ini menggunakan perkhidmatan pihak ketiga yang menyatakan Terma dan Syarat mereka.

Pautan ke Terma dan Syarat pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan oleh aplikasi

Anda harus sedar bahawa terdapat perkara-perkara tertentu yang Senja Solutions Ltd. tidak akan bertanggungjawab atasnya. Beberapa fungsi aplikasi akan memerlukan sambungan internet yang aktif. Sambungan boleh melalui Wi-Fi atau dibekalkan oleh pembekal rangkaian mudah alih anda, namun Senja Solutions Ltd. tidak dapat bertanggungjawab jika aplikasi tidak berfungsi sepenuhnya jika anda tidak mempunyai akses ke Wi-Fi dan tidak mempunyai baki data tersisa.

Jika anda menggunakan aplikasi di luar kawasan Wi-Fi, anda perlu mengingati bahawa terma perjanjian dengan pembekal rangkaian mudah alih anda masih terpakai. Oleh itu, anda mungkin dikenakan bayaran oleh pembekal mudah alih anda untuk kos data semasa mengakses aplikasi atau caj pihak ketiga lain. Dengan menggunakan aplikasi, anda menerima tanggungjawab untuk sebarang bayaran tersebut, termasuk bayaran data roaming jika anda menggunakan aplikasi di luar kawasan teritori rumah (iaitu kawasan atau negara) anda tanpa mematikan roaming data. Jika anda bukan pembayar bil untuk peranti yang anda gunakan untuk aplikasi, sila ambil perhatian bahawa kami mengandaikan bahawa anda telah mendapat kebenaran dari pembayar bil untuk menggunakan aplikasi.

Dalam konteks yang sama, Senja Solutions Ltd. tidak selalu boleh bertanggungjawab atas cara anda menggunakan aplikasi, iaitu anda perlu memastikan peranti anda sentiasa diisi bateri - jika ia habis bateri dan anda tidak dapat menghidupkannya untuk menggunakan Perkhidmatan, Senja Solutions Ltd. tidak dapat menerima tanggungjawab.

Berkenaan dengan tanggungjawab Senja Solutions Ltd. terhadap penggunaan aplikasi anda, apabila anda menggunakan aplikasi ini, perlu diingat bahawa kami berusaha untuk memastikan ia sentiasa dikemaskini dan betul pada setiap masa, tetapi kami bergantung kepada pihak ketiga untuk memberikan maklumat kepada kami supaya kami dapat menyediakannya kepada anda. Senja Solutions Ltd. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian, terus atau tidak langsung, yang anda alami sebagai hasil daripada bergantung sepenuhnya pada fungsi aplikasi ini.

Sesiapa mungkin ingin mengemas kini aplikasi pada suatu masa. Aplikasi kini tersedia di Android & iOS - keperluan untuk kedua-dua sistem (dan untuk mana-mana sistem tambahan yang kami memutuskan untuk memperluaskan ketersediaan aplikasi kepadanya) mungkin berubah, dan anda perlu memuat turun kemas kini jika anda ingin terus menggunakan aplikasi. Syarikat Senja Solutions Ltd tidak menjanjikan bahawa ia akan sentiasa mengemas kini aplikasi supaya ia relevan untuk anda dan/atau berfungsi dengan versi Android & iOS yang anda telah pasang pada peranti anda. Walau bagaimanapun, anda berjanji untuk sentiasa menerima kemas kini aplikasi apabila ditawarkan kepada anda. Kami juga mungkin ingin berhenti menyediakan aplikasi, dan boleh menghentikan penggunaannya pada bila-bila masa tanpa memberikan notis kepada anda. Melainkan kami memberitahu anda sebaliknya, apabila berlakunya sebarang penghentian, (a) hak dan lesen yang diberikan kepada anda dalam terma ini akan berakhir; (b) anda mesti berhenti menggunakan aplikasi, dan (jika perlu) memadamkannya dari peranti anda.

Perubahan kepada Terma dan Syarat ini

Kami boleh mengemaskini Terma dan Syarat kami dari semasa ke semasa. Oleh itu, anda digalakkan untuk mengkaji semula halaman ini secara berkala bagi sebarang perubahan. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan memaparkan Terma dan Syarat baru di halaman ini.

Terma dan Syarat ini berkuat kuasa mulai 2022-06-06

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan tentang Terma dan Syarat kami, jangan ragu untuk menghubungi kami di [email protected].