Điều khoản và điều kiện

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng này, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn - vì vậy, bạn nên đọc kỹ chúng trước khi sử dụng ứng dụng. Bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc thương hiệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Bạn không được phép cố gắng trích xuất mã nguồn của ứng dụng, và bạn cũng không nên cố gắng dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Ứng dụng chính nó, và tất cả các thương hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nó, vẫn thuộc về Senja Solutions Ltd.

Senja Solutions Ltd. cam kết đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lí do đó, chúng tôi có quyền thay đổi ứng dụng hoặc tính phí cho dịch vụ của nó, bất kỳ lúc nào và cho bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn cho ứng dụng hoặc dịch vụ của nó mà không giải thí thích rõ ràng cho bạn biết chính xác bạn đang trả tiền cho cái gì.

Ứng dụng ReBill POS lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Trách nhiệm của bạn là giữ điện thoại và truy cập vào ứng dụng an toàn. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên jailbreak hoặc root điện thoại của mình, đó là quá trình loại bỏ các hạn chế phần mềm và giới hạn được áp đặt bởi hệ điều hành chính thức của thiết bị của bạn. Điều này có thể làm cho điện thoại của bạn dễ bị tấn công bởi phần mềm độc hại / virus / các chương trình độc hại, làm giảm tính năng bảo mật của điện thoại của bạn và có thể làm cho ứng dụng ReBill POS không hoạt động đúng cách hoặc không hoạt động chút nào.

Ứng dụng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba có quy định Điều khoản và Điều kiện của họ.

Liên kết đến Điều khoản và Điều kiện của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng.

Bạn nên nhớ rằng có một số thứ mà Senja Solutions Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm. Một số chức năng của ứng dụng yêu cầu kết nối Internet hoạt động. Kết nối có thể thông qua Wi-Fi hoặc do nhà cung cấp mạng di động của bạn cung cấp, nhưng Senja Solutions Ltd. không chịu trách nhiệm nếu ứng dụng không hoạt động đầy đủ nếu bạn không có truy cập Wi-Fi và bạn không có bất kỳ khoản dữ liệu nào còn lại.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng ngoài khu vực có Wi-Fi, bạn nên nhớ rằng các điều khoản của thỏa thuận với nhà cung cấp mạng di động của bạn vẫn áp dụng. Do đó, bạn có thể bị tính phí bởi nhà cung cấp di động của mình cho chi phí dữ liệu trong suốt thời gian kết nối khi truy cập vào ứng dụng, hoặc các khoản phí của bên thứ ba khác. Khi sử dụng ứng dụng, bạn chấp nhận trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào đó, bao gồm các khoản phí dữ liệu khi lưu lượng dữ liệu trong chế độ roaming nếu bạn sử dụng ứng dụng ngoài lãnh thổ của mình (tức là khu vực hoặc quốc gia) mà không tắt chế độ roaming dữ liệu. Nếu bạn không phải là người trả cước cho thiết bị mà bạn đang sử dụng để truy cập vào ứng dụng, hãy nhớ rằng chúng tôi cho rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ người trả cước để sử dụng ứng dụng.

Tương tự, Senja Solutions Ltd. không luôn có thể chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ứng dụng, tức là bạn cần đảm bảo thiết bị của mình được sạc đầy pin - nếu pin hết và bạn không thể bật nó lên để sử dụng Dịch vụ, Senja Solutions Ltd. không thể chấp nhận trách nhiệm.

Liên quan đến trách nhiệm của Senja Solutions Ltd. đối với việc bạn sử dụng ứng dụng, khi bạn sử dụng ứng dụng, bạn cần lưu ý rằng mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo nó được cập nhật và chính xác vào mọi thời điểm, chúng tôi vẫn phải dựa vào bên thứ ba cung cấp thông tin cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp nó cho bạn. Senja Solutions Ltd. không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ mất mát nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, mà bạn gặp phải do phụ thuộc hoàn toàn vào chức năng của ứng dụng này.

Ở một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể muốn cập nhật ứng dụng. Hiện tại ứng dụng có sẵn trên Android và iOS - yêu cầu cho cả hai hệ thống (và cho bất kỳ hệ thống bổ sung nào mà chúng tôi quyết định mở rộng sẵn có của ứng dụng) có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Senja Solutions Ltd. không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ luôn cập nhật ứng dụng sao cho nó phù hợp với bạn và/hoặc hoạt động với phiên bản Android và iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn hứa sẽ luôn chấp nhận các bản cập nhật cho ứng dụng khi được cung cấp cho bạn. Chúng tôi cũng có thể muốn ngừng cung cấp ứng dụng và có thể chấm dứt việc sử dụng nó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo chấm dứt cho bạn. Trừ khi có thông báo khác từ chúng tôi, khi kết thúc bất kỳ hợp đồng nào: (a) các quyền và giấy phép được cấp cho bạn trong các điều khoản này sẽ kết thúc; (b) bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần thiết) xóa nó khỏi thiết bị của bạn.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản và Điều kiện của mình từ thời gian này đến thời gian khác. Do đó, bạn được khuyến khích xem xét lại trang này định kỳ để tìm hiểu về bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng các Điều khoản và Điều kiện mới trên trang này.

Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 2022-06-06.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại [email protected].